అర్థ శాస్త్రం
>> Found 17 Books
Price : ₹ 30
Author : ఆర్థికవేత్తలు, విశ్లేషకుల వ్యాసాలు
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 50
Author : ఎస్ మహేంద్రదేవ్
Publisher : Prajasakti Book House
అమర్థ్యసేన్
Price : ₹ 35
Author : అమర్థ్యసేన్
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 35
Author : ప్రభాత్ పట్నాయక్, ప్రబీర్ పురకాయస్థ, గుడిపూడి విజయరావు తదితరులు
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 80
Author : సి.హెచ్‌. హనుమంతరావు
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 40
Author : సి.సాంబిరెడ్డి
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 40
Author : జయతి ఘోష్‌, సి.పి. చంద్ర శేఖర్
Publisher : Prajasakti Book House
గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సామాజిక అంతరాలు
Price : ₹ 100
Author : సి.సాంబిరెడ్డి, కె.జొజయ్య,యస్.వేణుగోపాల రావు,ఐ.నర్సయ్య
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 50
Author : ఎస్ వెంకట్రావు
Publisher : Prajasakti Book House
నేటి సామ్రాజ్యవాదం
Price : ₹ 401
Author : ప్రభాత్ పట్నాయక్, సి.పి. చంద్రశేఖర్, ఐజాజ్ అహ్మద్
Publisher : Prajasakti Book House