చరిత్ర
>> Found 53 Books
 మన శిల్పులు  (చరిత్ర - శాసనాలు)
Price : ₹ 50
Author : డా. ఈమని శివనాగిరెడ్డి
Publisher : prajasakti book house
 సింధు నాగరికత
Price : ₹ 75
Author : ఇర్ఫాన్‌ హబీబ్‌
Publisher : prajsakti book houe
Price : ₹ 50
Author : ఎస్ మహేంద్రదేవ్
Publisher : Prajasakti Book House
అమెరికన్‌ సామ్రాజ్యవాది వైదొలుగు
Price : ₹ 20
Author : మోటూరి హనుమంతరావు
Publisher : PRAJASAKTI BOOK HOUSE
అమెరికా ప్రజల చరిత్ర
Price : ₹ 150
Author : హొవార్డ్‌ జిన్‌ (1922-2010)
Publisher : Prajasakti Book House
అమ్మ
Price : ₹ 125
Author : Gorky
Publisher : prajasakti book house
అర్థరాత్రిస్వతంత్రం
Price : ₹ 35
Author : డొమినిక్ లాపిరే, లారీ కాలిన్స్
Publisher : Prajasakti Book House
 andhrapradesh rajakiyalu
Price : ₹ 125
Author : ఆచార్య మారం రాజు సత్యనారాయణరావు
Publisher : Prajasakti Book House
ఆధునిక ప్రపంచ చరిత్ర విప్లవాయుగం
Price : ₹ 200
Author : ఎరిక్‌ హబ్స్‌బామ్‌
Publisher : Prajasakti Book House
ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర
Price : ₹ 175
Author : బిపన్‌ చంద్ర
Publisher : Prajasakti Book House