జీవిత చరిత్రలు
>> Found 85 Books
 కమ్యూనిస్టుగా నా అనుభవాలు
Price : ₹ 45
Author : అల్లూరు సత్యనారాయణ
Publisher : ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్
 కుసుమ ధర్మన్న   జీవిత ప్రస్థానం
Price : ₹ 25
Author : డా|| పుట్ల హేమలత
Publisher : prajasakti book house
Price : ₹ 100
Author : ఎగ్నెస్ స్మెడ్లీ
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 125
Author : తెలకపల్లి రవి
Publisher : Prajasakti Book House
 హోచిమన్
Price : ₹ 50
Author : ----
Publisher : Prajasakti Book House
Writings of an Eminent Marxist
Price : ₹ 300
Author : M Basavapunnaiah Selected Writings
Publisher : prajasakti book house
Tumultuous Three Decades - Writings of an Eminent Marxist Volume -II
Price : ₹ 400
Author : M. Basavapunnaiah Selected Writings
Publisher : prajasakti book house
Price : ₹ 350
Author : M Basavapunnaiah Selected Writings
Publisher : prajasakti book house
Tumultuous Three Decades Writings of an Eminent Marxist Volume-III
Price : ₹ 300
Author : M Basavapunnaiah Selected Writings
Publisher : prajasakti book house
అండమాన్‌ జైలులో స్వాతంత్య్ర వీరులు
Price : ₹ 60
Author : బెంగాలీ మూలం: సుధాంశుదాసు గుప్తా, ఆంగ్లానువాదం లీలా సుందరయ్య
Publisher :