సిద్ధాంతం
>> Found 35 Books
Price : ₹ 100
Author : ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్
Publisher :
Price : ₹ 50
Author : తెలకపల్లి రవి
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 250
Author : చండ్రపుల్లారెడ్డి, మానికొండ సుబ్బారావు
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 50
Author : హరికిషన్ సింగ్ జూర్జిత్
Publisher : Prajasakti Book House
Writings of an Eminent Marxist
Price : ₹ 300
Author : M Basavapunnaiah Selected Writings
Publisher : prajasakti book house
Tumultuous Three Decades - Writings of an Eminent Marxist Volume -II
Price : ₹ 400
Author : M. Basavapunnaiah Selected Writings
Publisher : prajasakti book house
Price : ₹ 350
Author : M Basavapunnaiah Selected Writings
Publisher : prajasakti book house
Tumultuous Three Decades Writings of an Eminent Marxist Volume-III
Price : ₹ 300
Author : M Basavapunnaiah Selected Writings
Publisher : prajasakti book house
Price : ₹ 100
Author : ప్రజాశక్తి
Publisher : Prajasakti Book House
కమ్యూనిస్టు విలువలు
Price : ₹ 30
Author : తెలకలపల్లి రవి
Publisher : Prajasakti Book House