ఉద్యమ,నిర్మాణ సాహిత్యం
>> Found 14 Books
Price : ₹ 5
Author : ఎస్.పుణ్యవతి, రజనీ ఎక్స్ దేశాయ్,క్లారా జెట్కిన్, బి.టి.రణదివె
Publisher : Prajasakti book house
Price : ₹ 5
Author : వి.వి.ఉష
Publisher : prajasakti Book house
ఉకఁ్కపాదం
Price : ₹ 125
Author : జాక్‌లండన్‌
Publisher : prajasakti book house
కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ ప్రస్థానం
Price : ₹ 130
Author : హరికిషన్ సింగ్ సూర్జిత్
Publisher : Prajasakti Book House
karyakartalanu nayakulanu ela
Price : ₹ 20
Author : స్టాలీన్, లెనిన్ మావో, చ్.ఎన్.లై
Publisher : Prajasakti Book House
తెలంగాణా సాయుధ పోరాటం శౌర్యగాథలు, నా అనుభవాలు
Price : ₹ 60
Author : దుంపల మల్లారెడ్డి
Publisher : Prajasakti Book House
party practionlu praja
Price : ₹ 3
Author : ----
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 10
Author : లీషావ్ చీ
Publisher : Prajasakti Book House
Price : ₹ 5
Author : తెలకపల్లి రవి
Publisher : Prajasakti Book House