తెలుగువారి తొలి తరం చరిత్ర పురావస్తు ఆధారాలు

Home>> Telugu>> చరిత్ర >> తెలుగువారి తొలి తరం చరిత్ర పురావస్తు ఆధారాలు
తెలుగువారి తొలి తరం చరిత్ర   పురావస్తు ఆధారాలు
తెలుగువారి తొలి తరం చరిత్ర పురావస్తు ఆధారాలు
by డా. ఈమని శివనాగిరెడ్డి
75
About Book

రాష్ట్ర పురావస్తుశాఖలో 35ఏళ్లకు పైగా పని చేసి అనేక తవ్వకాల్లో పాల్గొని, తవ్వి తీసిన అపురూప చారిత్రక వస్తు సామాగ్రిని, సశాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసి, కృష్ణశాస్త్రి గారి రచనకు కొనసాగింపుగా, ఇటీవలి తవ్వకాల సారాంశాలను జోడించి, కీ.శే. డా.బి. సుబ్రహ్మణ్యం, డా. ఈమని శివనాగిరెడ్డి కలిసి 'తెలుగువారి తొలి తరం చరిత్ర - పురావస్తు ఆధారాలు

 

 

Title తెలుగువారి తొలి తరం చరిత్ర పురావస్తు ఆధారాలు
Author:
డా. ఈమని శివనాగిరెడ్డి
Book Edition:
1
Language:
Telugu
No of pages:
120
Publisher:
prajasakti book house
Similar books