విముక్తికా బాటలు వేసిన విప్లవం

Home>> Telugu>> >> విముక్తికా బాటలు వేసిన విప్లవం
విముక్తికా బాటలు వేసిన విప్లవం
విముక్తికా బాటలు వేసిన విప్లవం
by
75
About Book

మహత్తర అక్టోబర్‌ కార్మిక విప్లవం సరిగ్గా వందేళ్ల క్రితం 1917 నవంబర్‌ నెలలో జరిగింది. దానికి ముందు అనేక విప్లవాలు జరిగాయి. ఆ తరువాత జరుగుతూనే  ఉన్నాయి. ఈ అక్టోబర్‌ విప్లవానికి ఉన్న ప్రత్యేకతను ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వందేళ్ల క్రితం ప్రపంచానికీ నేటి ప్రపంచానికీి ఉన్న వ్యత్యాసాలను ఆవిష్కరించింది ఆ విప్లవం. ఈ వందేళ్లుగా జరుగుతున్న ప్రతి పరిణామంపైనా ఆ విప్లవ ప్రభావం కనపడుతూనే ఉందనడం అతిశయోక్తి ఎంత మాత్రం కాదు. అందువలన ఆ విప్లవం గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. నాటి చారిత్రక పరిణామాలన్నింటినీ విశ్లేషిస్తూ, వివరిస్తూ అనేకమంది కమ్యూనిస్టు అగ్రనాయకులు, మార్క్సిస్టు మేధావులు రాసిన వ్యాసాల సంకలనమే ఈ పుస్తకం.

 

Title విముక్తికా బాటలు వేసిన విప్లవం
Language:
Telugu
Publisher:
prajasakti book house