అంతుచిక్కని నీరు

40.00

పేజీలు : 96
ప్రకృతిలో నీటి కన్నా విలువైనదేదీ మనకు లేదన్నది సుస్పష్టం. నీటికి సంబంధించి మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలను ఈ పుస్తకం ఎంతో సరళంగా ఆసక్తికరంగా వివరిస్తుంది. నీరు ఎంత పుష్కలంగా లభ్యమవుతున్నప్పటికీ, రకరకాల కాలుష్యం వల్ల ప్రాణికోటికి తాగునీటి కొరత దాపురిస్తోంది. కాబట్టి నీటిని ఎందుకు, ఎలా కాపాడుకోవాలో కూడా ఇందులో రచయితలు విడమరచి చెప్పారు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “అంతుచిక్కని నీరు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *