ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సాంఘికసంస్కరణ ఉద్యమాలు (1920 – 1947)

 160

19వ శతాబ్దానికి చెందిన సంఘ సంస్కర్తలు ఆనాటి సమకాలీన సమాజంలోని దురాచారాలను రూపుమాపటానికి, ప్రజలను అజ్ఞానం నుండి బైటకు తీసుకురావడానికి, జనాల జీవితాల్లో భాగమైపోయిన మూఢనమ్మకాలను దూరం చేయడానికి, రాజీలేని నిరంతర పోరాటం చేశారు. ఆనాటి సమాజంలో అంతర్భాగమై పోయిన ఏ సమస్యను / దురాచారాన్ని వదలకుండా వాటిని తెగనాడి, సమాజం నుండి పారద్రోలడానికి కృషి చేశారు. మతం, సంస్కృతి, ఆచారవ్యవహారాలు మొదలగు అన్ని అంశాలను సృజించారు. కూలంకష విమర్శలు చేశారు. 20వ శతాబ్దం రెండవ దశకానికి మార్పు గోచరించింది. రాజకీయ పోరాటాలకు తోడుగా సంఘసంస్కరణ ఉద్యమాలు కొనసాగాయి. ఈ నేపథ్యంలోని అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ, కందుకూరి వీరేశలింగం మరణానంతరం (1919) పరిఢవిల్లిన సంస్కరణోద్యమ కృషిని, ఉద్యమాలను గూర్చి వివరించడమే ఈ పుస్తకం ప్రధాన లక్ష్యం.

Description


పేజీలు : 200
వెల : 160/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సాంఘికసంస్కరణ ఉద్యమాలు (1920 – 1947)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *