ఆర్థిక వ్యాసాలు

 90

పేజీలు : 96
సరళీ విధానాల ఫలితంగా ఆర్థిక రంగంలో వస్తున్న విపరీత పరిణామాలను, ప్రజల కడగండ్లను వివరించే వ్యాసాల సంకలనం ఇది. ప్రముఖ ప్రగతిశీల ఆర్థికవేత్తలుగా సుపరిచితులైన జయతిఘోష్‌, సిపి చంద్రశేఖర్‌ 2011లో రాసిన వ్యాసాలను ఏర్చికూర్చి ప్రస్తుత సంపుటి రూపొందించాం. ఆర్థిక విషయాలపై ఆసక్తి, అభిరుచి వున్నవారే గాక సామాన్య పాఠకులకు కూడా ఇవి అమితంగా ఉపయోగపడగలవు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆర్థిక వ్యాసాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *