ఆల్బర్ట్‌ ఐన్‌స్టీన్‌

40.00

పేజీలు : 96
ఆల్‌బెర్ట్‌ ఐన్‌స్టీన్‌ ప్రపంచ ప్రసిద్ధ విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. కాని ఆయన గురించి అంతగా తెలియని మరో ముఖ్యమైన అంశం ఉంది. ఆయన యుద్ధాన్ని. జాతి వివక్షతను, తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ప్రపంచ శాంతి ఉద్యమంలో ప్రముఖ పాత్రను సైతం పోషించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన అనేక రచనలు చేశారు. వీటి ద్వారా ఆయన సామాజిక, రాజకీయ దృక్పథాల పార్శ్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాంటి వ్యాసాల సంకలనమే ఈ పుస్తకం.

Out of stock

SKU: సామాజిక రాజకీయ రచనలు Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆల్బర్ట్‌ ఐన్‌స్టీన్‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *