ఉక్కు మనిషి స్టాలిన్‌

 190

ప్రథమ సోషలిస్టు రాజ్య నిర్మాత, అంతర్జాతీయ కమ్యూనిస్టు నేత స్టాలిన్‌ జీవితంలో వివిధ ఘట్టాలపై రచనల సంకలనం ఇది. గతంలో వున్న స్టాలిన్‌ జీవిత చరిత్ర పుస్తకాలకు, రాజకీయ గ్రంథాలకు కొంత భిన్నమైంది.

Description


జీవితం - పోరాటం - నిర్మాణం - విమర్శలు
పేజీలు : 300
వెల : 190/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఉక్కు మనిషి స్టాలిన్‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *