ఉద్యమమే ఊపిరిగా…. ఎ.కె. గోపాలన్‌ జ్ఞాపకాలు

250.00

పేజీలు : 250
ప్రజల మనిషి అన్న మాటకు ప్రతిరూపమైన నాయకుడు ఎ.కె.గోపాలన్‌. అనుక్షణం ప్రజల మధ్యనే గడుపుతూ ఉద్యమాలతో మమేకమైన మహోన్నత వ్యక్తి. నిరంతర నిర్బంధాలను ఖాతరు చేయక పోరాడిన యోధుడు. చట్టసభలను ప్రజా వాణితో ప్రతిధ్వనింపజేసిన ప్రతిభావంతుడు. అందుకు నివాళిగానే సిపిఎం కేంద్ర కార్యాలయం ఎకెజి భవన్‌గా నామకరణమైంది. తనదంటూ తనకంటూ ఏమీ ఆలోచించని కమ్యూనిస్టు నేత ఎకెజి జ్ఞాపకాలు చదివిన ప్రతివారిలో కొత్త చైతన్యం నింపుతాయి.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఉద్యమమే ఊపిరిగా…. ఎ.కె. గోపాలన్‌ జ్ఞాపకాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *