ఉద్యమాల ఒడిలో… యార్లగడ్డ జోయ

100.00

పజలే చరిత్రను నిర్మిస్తారు. ఇది సత్యం. న్యాయ సాధన కోసం అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటించటం ప్రకృతి సహజం. ఆ ప్రతిఘటన ఉద్యమాలు ప్రజల జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు తేవటమూ సహజం. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. ఈ ప్రతిఘటనోద్యమాలకు కామాలే గాని పుల్‌ స్టాపులు ఉండవు. ప్రజానీకం మొత్తానికి పూర్తి న్యాయం దక్కే వరకు అవి సాగుతూనే ఉంటాయి. తరం తర్వాత తరం ఉద్యమాలు నిర్మిస్తూనే ఉంటారు. తమ ముందు తరం నుంచి స్ఫూర్తిని పొందుతూనే ఉంటారు. ఇందుకు ఉదాహరణ మన ‘జోయమ్మ’.
పేజీలు 72

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఉద్యమాల ఒడిలో… యార్లగడ్డ జోయ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *