కార్యకర్తలను-నాయకులను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?

70.00

పేజీలు : 84
సరియైన రాజకీయ పంథా కేవలం
ఒక ప్రకటనగా వుండడానిక్కాదు,
ఆచరణలో అమలు జరపడానికి,
కాని, సరియైన రాజకీయ పంథాను
అమలు జరపడానికి కాని కేడరు కావాలి.
దానిని ఆమోదించేవాళ్ళూ,
తమ స్వంత పంథాగా స్వీకరించే వాళ్ళు,
అమలు పరచడానికి సంసిద్ధులై
ఆచరణలో పెట్టగవాళ్ళూ,
దానిపై వచ్చే విమర్శలకు సమాధానం చెప్పి,
దాన్ని పరిరక్షించుకుని, దానికొరకై
పోరాడగలిగేవాళ్ళూ కావాలి. అందులో
విఫలమైతే ఎంత సరైన రాజకీయ పంథా
అయినా సరే, కేవలం నామమాత్రంగా
మిగిలిపోయే ప్రమాదం వుంది.
- స్టాలిన్‌

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కార్యకర్తలను-నాయకులను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *