గతిత్కారిక భౌతికవాదం

150.00

పేజీలు : 320
సమాజాభివృద్ధి అనేది ఒక సైన్స్‌. గతి తార్కిక, చారిత్రిక భౌతికవాదం ఆ సైన్స్‌. ప్రఖ్యాత మార్కి ్సస్టు మేధావి మారిస్‌ కార్న్‌ఫోర్త్‌ రచన ఇది. 1950లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ లండన్‌ నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రాజకీయ తరగతుల్లో ఆయన ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు ఈ రచనకు మూలం. 1954లో ఆంగ్లంలో వెలువడిన ఈ రచన మార్కి ్సస్టు తత్వశాస్త్ర ప్రామాణిక గ్రంథాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన గ్రంథం ఇది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గతిత్కారిక భౌతికవాదం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *