గురజాడ యుగస్వరం

125.00

జీవితం . సాహిత్యం . సమాజం

దేశాభిమానం నాకు కద్దని
వట్టి గొప్పలు చెప్పుకోకోయి,
పూని యేదైనాను నొకమేల్‌
కూర్చి జనులకు చూపవోయి!
– గురజాడ 

పేజీలు : 208

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గురజాడ యుగస్వరం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *