గౌతమబుద్ధుడు – బౌద్ధతత్వం

 25

మానవాళి చరిత్రలోనే కొత్త మలుపులు తీసుకురాగలిగిన అతికొద్దిమంది తాత్వికులలో అగ్రశ్రేణి స్థానమందుకున్న గౌతమ బుద్ధుని గురించి తెలియనివారు ఉండరు. నాగరికత పుట్టిననాటినుండి నేటివరకు నడిచినకాలంలో ప్రపంచాన్ని సంచలనంతో ఊపేసి చారిత్రక పరిణామాలెన్నిటికో నాంది పలికిన ఘనత కలిగిన తత్వ సిద్ధాంతాలలో బౌద్ధతత్వం ఒకటి. క్రీ.పూ 5, 6 శతాబ్దాల కాలంనుండి నేటివరకు కోట్లాదిమంది ప్రజలను ప్రభావితం చేసి విశ్వమానవ సంస్కృతిలో అంతర్భాగమైన బౌద్ధతత్వం గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. బుద్ధుడి మూల బోధనలు, సిద్ధాంతాల నుంచి తరువాత కాలంలోని బౌద్ధధర్మం ఎంత దూరంగా మళ్ళిందో నిర్ధారించడానికి ఈ పుస్తకంలో అనేక ఉదాహరణలు పేర్కొనబడ్డాయి. ఆనాటికి ఎంతో ప్రగతిశీల స్వభావం కలిగి, తత్వశాస్త్ర చరిత్రలోనే విప్లవాత్మకమైన మలుపును తెచ్చిన బౌద్ధతత్వంలోని ప్రయోజనకరమైన అంశాలను అధ్యయనం చేయడం, అదేవిధంగా బౌద్ధధర్మం చరిత్రకు సంబంధించిన మరుగునపడ్డ అసలు వాస్తవాలను వెలికితీసి గౌతమ బుద్ధుని మూల సిద్ధాంతాల సారాంశం వివరించడమే ఈ పుస్తకం ఉద్దేశం.

Description

కె.ఎస్‌.ఆర్‌.ప్రసాద్‌

పేజీలు : 32
వెల : 25/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గౌతమబుద్ధుడు – బౌద్ధతత్వం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *