చందమామలో కుందేలు

40.00

పేజీలు : 40
ఇది కఠిన పదాలు లేని బొమ్మల కథలు, ఇందులో సంయుక్త అక్షరాలు చాలా తక్కువగా ఉపయోగించడం జరిగింది. విద్యార్థులు ఇతరుల సహకారం లేకుండా సొంతంగా చదువుకోవడానికి వీలుగా ఇవి తయారు చేయడం జరిగింది. ఇందులోని కథావస్తువులను, భాస కూడా విద్యార్థుల స్థాయిని దృష్టిలో ఉంచుకొని జాగ్రత్తగా ఎన్నుకొన్నవే. ఇప్పుడిప్పుడే చదువు నేర్చుకుంటున్న వారికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. తెలుగులో ఐదవ తరగతిలోపు విద్యార్తుల కొరకు సాహిత్యం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆ కొరతను తీర్చడానికే ఈ ప్రయత్నం.

SKU: కఠిన పదాలు లేని బొమ్మల కథలు Categories: , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “చందమామలో కుందేలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *