చౌదరి తేజేశ్వరరావు అనుభవాలు.. జ్ఞాపకాలు..

100.00

పేజీలు : 104
చౌదరి తేజేశ్వరరావు గారి 85 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ జీవితంలో ఏడు దశాబ్దాలు కమ్యూనిస్టు ప్రజా ఉద్యమానికి అంకితమైంది.
తన అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలతో తేజేశ్వరరావు గారు మన ముందుంచిన ఈ పుస్తకం ఆంధ్రలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాన్ని, దానిలోని కీలక సందర్భాలను అర్థం జేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్య వనరుగా ఉపయోగపడుతుంది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “చౌదరి తేజేశ్వరరావు అనుభవాలు.. జ్ఞాపకాలు..”

Your email address will not be published. Required fields are marked *