జంతు వేట నుండి జీనోమ్‌ వరకు సైన్సు చరిత్రలో సామాజికాంశాలు

25.00

పేజీలు : 48
సైన్సులో పుట్టి, సైన్సులో పెరుగుతూ ‘సైన్సుకు దూరమవుతున్న’ నేటి తరం, సైన్సుకూ – సమాజానికీ ఉన్న అవినాభావ సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం ఉపయోగపడుతుంది. జన్యుశాస్త్రంలో జరిగిన అద్భుత ఆవిష్కరణ ”క్లోనింగ్‌”. ట్రాన్స్‌జనిక్‌ ఆహార పదార్థాలు, టెర్మినేటర్‌ విత్తనాలు సైన్సు సృష్టించిన సంచలనాలు. ఆ తరువాత కాలంలో మానవాళి చరిత్రలోనే మరో సంచలనం ”మానవ జీనోమ్‌” ఆవిష్కరణ. సైన్సు నిరంతరం పురోగమించే క్రమంలో ఇంకా అనేక ఆవిష్కరణలు జరుగుతాయి.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జంతు వేట నుండి జీనోమ్‌ వరకు సైన్సు చరిత్రలో సామాజికాంశాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *