జాషువా గుండెచప్పుళ్లు

20.00

పేజీలు : 48
జాషువాది విశాల హృదయం- మానవతా హృదయం- ఆర్ద్రహృదయం- సమతాహృదయం- అదే విధంగా తిరుగుబాటు హృదయం కూడా! నిర్భయ సత్య ప్రకటన గల హృదయం కూడా! దీనిని మనం తెలియజెప్పాలి- జాషువా ఏ కొందరివాడో కాడు- అందరివాడు తెలుగువాడు – మన కవి..

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జాషువా గుండెచప్పుళ్లు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *