డాక్టర్‌ జెట్టి శేషారెడ్డి జీవితం-సంస్మ ృతులు

80.00

పేజీలు : 218
ఆధునిక వైద్యాన్ని సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేవాలన్న డాక్టరÊ పుచ్చలప్లి రామచంద్రారెడ్డి మహోన్నత ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేందుకు సహచర వైద్యులతో కలిసి, డాక్టర్‌ శేషారెడ్డి ఆహర్నిశలు ఏ విధంగా కృషి చేశారో, ఆ కృషిని అదే స్ఫూర్తితో కొనసాగించడమే వారికి నిజమైన నివాళి.

Out of stock

SKU: డాక్టర్‌ రామ్‌ ప్రజా వైద్య మార్గంలో Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “డాక్టర్‌ జెట్టి శేషారెడ్డి జీవితం-సంస్మ ృతులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *