తుంటరి చిలుక

40.00

పేజీలు : 32
విద్యార్థులు ఇతరుల సహకారం లేకుండా సొంతంగా చదువుకోవడానికి వీలుగా ఇవి తయారు చేయడం జరిగింది. ఇందులోని కధావస్తువులు, భాష కూడా విద్యార్థుల స్థాయిని దృష్టిలో ఉంచుకొని జాగ్రత్తగా ఎన్నుకొన్నవే. ఇప్పుడిప్పుడే చదువు నేర్చుకుంటున్న వారికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. తెలుగులో రెండవ తరగతిలోపు బాలల కొరకు సాహిత్యం చాలా తక్కువగా వుంది. ఆ కొరతను తీర్చడానికే ఈ ప్రయత్నం. నా ప్రయత్నాన్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

SKU: ఒత్తులు లేని కథలు Categories: , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “తుంటరి చిలుక”

Your email address will not be published. Required fields are marked *