తెలుగులో భక్తి కవిత్వం

పేజీలు : 192
భక్తి కవిత్వం పూర్వాపరాలను చారిత్రికంగా విశ్లేషిస్తూ అందులో వర్ణ వ్యవస్థ ధిక్కార స్వరాలను పట్టి చూపించే పరిశోధనా గ్రంధం. సాహిత్య పరిశీలనతో పాటు సామాజిక పరిశోధన కూడా అంతర్లీనంగా సాగిన ఆసక్తికర అధ్యయనం.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “తెలుగులో భక్తి కవిత్వం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *