దళిత కథానికలు (ఊరబావి, ఇతర కథానికలు)

150.00

పేజీలు : 256
దళిత వాదం వ్యాప్తిచెందక ముందు కొలకలూరి ఇనాక్‌ రాసిన కథలు ఇవి. సామాజిక అణచివేతకు, ఆర్థిక దోపిడీకి గురైన దళితుల జీవితాల సజీవ చిత్రణ ఈ కథలు. ఈ సంకలనంలోని ఊరబావి, ఆకలి వంటి కథలు ఇప్పటికే బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. వాటితో పాటు ఈ సంకలనంలో ఉన్న 22 కథలూ దళితుల జీవితాలలోని విభిన్న కోణాలను వ్యక్తం చేస్తాయి. ఇనాక్‌ గారి పదునైన శైలి పాఠకుడిని కథలో లీనం అయ్యేలా చేస్తుంది. ఈ కథలు హూందాగా సాగుతూనే వ్యవస్థలోని లోపాల పట్ల ఆలోచనలను రేకెత్తిస్తాయి.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “దళిత కథానికలు (ఊరబావి, ఇతర కథానికలు)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *