నక్సలిజం పుట్టుక – పరిణామం – పతనం

80.00

పేజీలు : 200
మార్క్సిజం అన్నది ఒక మహత్తరమైన మానవతావాదం. ఒక జాతిని మరొక జాతి, ఒక వ్యక్తిని మరొక వ్యక్తీ దోపిడీ చేయడానికి అవకాశంలేని సమానత్వాన్ని, సహోదర భావాన్ని, నిష్కల్మష నిష్కళంక సమాజాన్ని నిర్మించడం దాని ధ్యేయం. కార్మిక – కర్షక ఐక్యతను పునాదిగా చేసుకొని నిజమైన కార్మికవర్గ పార్టీ నాయకత్వాన తొలుత రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టి కష్టజీవుల రాజ్యాన్ని నెలకొల్పుకొని తర్వాత వర్గ రహిత సమాజానికి పురోగమించడం మార్క్సిస్టు మార్గం.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “నక్సలిజం పుట్టుక – పరిణామం – పతనం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *