పెరియార్‌ ఆలోచనలు

(1 customer review)

200.00

పెరియార్‌ ఒక యోధుడు. తనజీవితపు చివరి ఘడియల వరకు సామాజిక మార్పు కోసం, సమానత్వం కోసం, ప్రజలలో ఆత్మగౌరవాన్ని, హేతువాదాన్ని, మానవత్వాన్ని నింపడం కోసం కృషి చేసిన యోధుడు. అతడు తనకున్న అన్ని వనరులను – భౌతిక, మానసిక, నైతిక – ప్రజల కోసమే వెచ్చించాడు. తన సంపాదనంతటినీ అనేక సేవా సంస్థలకు ఇచ్చి, తాను నమ్మిన సామాజిక మార్పు ప్రజలలో తెచ్చేందుకు కృషి కోరాడు.

పేజీలు : 172

1 review for పెరియార్‌ ఆలోచనలు

  1. jukanti.babu

    Ok, Good book

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *