ప్రజల మనిషి ఏసిరెడ్డి

20.00

పేజీలు : 48
కామ్రేడ్‌ ఏసిరెడ్డిగా ప్రజలలో పిలువబడిన నాయకుడు, నిత్యం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో చివరికంటా పనిచేసిన వ్యక్తిగా వరంగల్‌ జిల్లా ప్రజలకు సుపరిచితులు ఏసిరెడ్డి నరిసింహారెడ్డి. ప్రజా ఉద్యమంలో వచ్చిన అనేక ఆటుపోట్లను తట్టుకొని నిర్ణయించుకున్న లక్ష్యానికి నికరంగా కట్టుబడి, పార్టీ విధానాలను అమలు జరిపిన మహనీయుడు. ఆయన జీవితకాలంలో పార్టీలో మితవాద, అతివాద పోకడలు వచ్చినప్పటికీ మార్క్సిస్టు పార్టీని అంటిపెట్టుకుని ప్రజలకు సేవచేశాడు. ”నీ బాంచన్‌ కాల్మక్తా” అని ప్రతి రోజూ భూస్వాములకు ఊడిగం చేసే జనాన్ని చైతన్యపరచి, జమిందారులకు ఎదురు నిలిపి వారిని వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దడంలో అవిరళ కృషి కొనసాగించారు. – సారంపల్లి మల్లారెడ్డి

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ప్రజల మనిషి ఏసిరెడ్డి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *