ప్రపంచీకరణ – సంస్క ృతి

175.00

పేజీలు : 304
ఈ సంకలనంలోని వ్యాసాలు, మీడియా, సంస్క ృతి, నాగరికత, సామాజిక పోకడల వివిధ పార్శ్యాలను తెలియజేస్తాయి. ఈ వ్యాసకర్తలలో అత్యధికులు అధ్యయనపరులుగా ప్రసిద్ధులైన వారే. ఆలోచనా పరులైన వారెవరైనా తరచూ ప్రస్తావించుకునే అంశాల పరామర్శ వీటిలో లభిస్తుంది. అలాగే మన ఇంట్లో సమాజంలో దేశంలో వచ్చిన ఏ అవాంఛనీయ మార్పుల గురించి మనం మధనపడుతుంటామో అవి యాదృచ్ఛికంగా వచ్చినవి కాదని ఈ రచనలు మనకు తెలియజెబుతాయి. కనిపించే తళుకు బెళుకుల వెనుకవున్న అదృశ్య అంతర్జాతీయ హస్తాలను చూపిస్తాయి. వాటి వెనుక ప్రయోజనాలను విశ్లేషిస్తాయి. తెలియకుండానే కొన్ని తరాలు ఆ ప్రభావానికి ఎలా లోబడిపోయాయో చెబుతాయి.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ప్రపంచీకరణ – సంస్క ృతి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *