ప్రపంచ సాహితీ వేత్తలు

150.00

పేజీలు : 176

ఈ గ్రంథంలో రచయితలను పరిచయం చేయడంలో పార్థసారధి నిర్దిష్టమైన మెథడాలజీని అనుసరించారు.  మనలోలాగే ప్రపంచ రచయితలందరిలోనూ ఆస్తికులు, నాస్తికులు ఉన్నారు. సంపన్న వర్గాలవాళ్ళు, సామాన్య వర్గీయులుఉన్నారు. అల్లరి చిల్లరగా తిరిగి రచనా రంగంలో ప్రవేశించి ఉత్తమ రచయితలుగా ఎదిగిన వాళ్ళున్నారు. గ్రీకు సాహిత్యంతో మొదలుబెట్టి ప్రపంచ సాహిత్యాన్ని మనకు పరిచయం చేసిన పార్థసారధికి ధన్యవాదాలు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ప్రపంచ సాహితీ వేత్తలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *