బొమ్మలు గీయడం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి?

40.00

పేజీలు : 40
విద్యార్థి భావి జీవిత అవసరాలకు అవసరమైన ఒక కళను, ఒక నైపుణ్యాన్ని ఎలా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామో ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది. బొమ్మలు గీయరాని విద్యార్థులు పడే ఇబ్బందులు, చిత్రకళ అభ్యసించడం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకొని నేనూ బొమ్మ గీయగలిగానని పిల్లలు గర్వంగా తలెత్తుకొని నిలబడేలా చేసేందుకు దోహదపడుతుంది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “బొమ్మలు గీయడం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *