భారతదేశంలో శాస్త్ర – సాంకేతిక వారసత్వం – రెండవ భాగం

 40

భారతదేశ చరిత్రతో సహా అన్ని విషయాలపై విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించడం అనేది శాస్త్రీయ దృక్పథంలో ఒక భాగం. కానీ ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఈ శాస్త్రీయ ధోరణి నుండి ప్రమాదకరంగా పక్కకు మళ్లుతున్న విషయం గమనిస్తున్నాం. ఇక్కడ పుక్కిటి పురాణాలను సైన్సుగా చెలామణి చేస్తున్నారు. ప్రాచీన భారతదేశంలో మహత్తరమైన ఆవిష్కరణలు జరిగాయని చెబుతూ ఇటువంటి పెడమార్గాలకు మళ్లిస్తున్నారు. గడిచిన కాలం పట్ల ఇటువంటి తప్పుడు ప్రతిష్ట నిజానికి మనం సాధించిన విజయాలను చిన్నవి చేసేస్తుంది. ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారాల్లోని డొల్లతనాన్ని ఈ చిన్న పుస్తకం బహిరంగపరుస్తుంది. అదే సమయంలో ప్రాచీన భారత దేశం ఏయే రంగాల్లో ఎటువంటి విజయాలు సాధించిందో, ప్రపంచ సైన్సుకు అది ఏ విధంగా దోహదపడిందో సోదాహరణంగా వివరిస్తుంది. అందరి దేశం మన దేశం (సబ్‌కా దేశ్‌ హమారా దేశ్‌) కార్యక్రమంలో భాగంగా అఖిల భారత ప్రజా సైన్సు ఉద్యమం (ఎఐపిఎస్‌ఎన్‌) తీసుకువస్తున్న పుస్తక పరంపరలో ఈ చిరుపుస్తకం ఒకటి. భారతదేశంలో విభిన్న భావపరంపరలను కాపాడేందుకు కృషి చేసేవారందరితో కలిసి పనిచేయడానికి ప్రజా సైన్సు ఉద్యమం చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఈ కార్యక్రమం ఒక భాగం. జాతి పురోభివృద్ధి కోసం సామాజిక కృషి చేయడం, ప్రజాజీవితాలను మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం.

Description


పేజీలు : 48
వెల : 40/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “భారతదేశంలో శాస్త్ర – సాంకేతిక వారసత్వం – రెండవ భాగం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *