భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ (మార్క్సిస్టు) రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక

15.00

(2021 ఆగస్టు 6-8 తేదీల్లో జరిగిన కేంద్ర కమిటీ సమావేశంలో ఆమోదించబడినది)
పేజీలు : 48

Description

Report Political Developments-adopted

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ (మార్క్సిస్టు) రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక”

Your email address will not be published. Required fields are marked *