మంటో కథలు

80.00

పేజీలు : 88
దేశ విభజన చరిత్ర వాస్తవానికి భారత – పాకిస్తానీ మహిళల శరీరాలపైన మాత్రమే రాయబడ్డ చరిత్ర. ఈ సత్యాన్ని రక్తం కలగలసిన భాషలో మనకు మొట్ట మొదట తెలియజేసిన రచయిత మంటో. ఆయన్ను అందరూ ‘మంటో మామ’ అని పిలిచేవారు. దక్షణ భారతదేశంలోని మనందరికీ దేశవిభజన సమయంలో ప్రజలు పడ్డ కష్టాలు పెద్దగా తెలీదు. ఆనాటి నిజ చిత్రాలను ఈ మంటో కథల్లో మనం చూడొచ్చు.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మంటో కథలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *