మన తాత్విక వారసత్వం

170.00

పేజీలు : 216

భారతదేశ తాత్విక సంప్రదాయంలో బలమైన భౌతికవాద ధోరణులున్నాయని, ఈ ధోరణులు ఆధ్యాత్మిక లేదా భావవాద ధోరణులతో తీవ్రంగా పోరాటం చేశాయని డిడి కోసంబి, దేవీప్రసాద్‌ చటోపాధ్యాయలాంటి ప్రగతిశీల చరిత్రకారులు, తత్వవేత్తలు నిర్ద్వంద్వంగా నిరూపించారు. కాని అలాంటి వారి గ్రంథాలు ఇంగ్లీషులో ఉన్నాయి. కొన్ని అనువాదాల రూపాలలో వచ్చినా సాధారణ పాఠకులకు కొరుకుడుపడటం కష్టమే. విషయం సంక్లిష్టమైనది అయినా దాన్ని అర్థం చేసుకోవలసిన అవసరం మాత్రం చాల ఉంది. అందుచేతనే వారి రచనలను అధ్యయనం చేసి, సరళంగా తెలుగు పాఠకులకు అందించడం ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగిన కర్తవ్యం.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మన తాత్విక వారసత్వం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *