మహారాష్ట్రలో రైతుల మహా పాదయాత్ర

40.00

పేజీలు : 64

40,000 మంది పేద రైతులు, భూమిలేని వ్యవసాయ కార్మికులు నాసిక్‌ నుంచి ముంబాయి వరకూ 200 కిలోమీటర్లకు పైగా నడిచి వెళ్ళారు. వారు నగరం దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఎంతో కాలం దాని స్మృతిపథంలో నిలిచి ఉండే దృశ్యాన్ని అందించారు. వారు ఎంతో బలమైన ప్రతికూలతలను అధిగమించారు. వారు బధిరులు వినేలా, అంధులు చూసేలా చేశారు. ఈ పుస్తకం మన కాలంలోని అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన పోరాటాల్లో ఒకదాన్ని అక్షరీకరించింది. అదే ప్రజల కంటే కూడా డబ్బుకే ఎక్కువగా కట్టుబడిన ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మహారాష్ట్ర రైతులు జరిపిన పోరాటం.

SKU: THE KISAN LONG MARCH IN MAHARASHTRA Categories: , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మహారాష్ట్రలో రైతుల మహా పాదయాత్ర”

Your email address will not be published. Required fields are marked *