మూడేళ్ళ మోదీ పాలన

40.00

పేజీలు : 72
పరిపాలిస్తున్న ఏ ప్రభుత్వాన్నైనా అది ఓట్లు అడిగినప్పుడు చేసిన వాగ్దానాల ఆధారంగానే అంచనా వేయగలం. ఆ రకంగా అంచనా వేసినట్టయితే ఈ మూడు సంవత్సరాలు మోదీ విఫలమయినట్టే. మోదీ కాశ్మీరు సమస్య పట్ల అనుసరిస్తున్న వైఖరినే ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. గత మూడేళ్ళగా ఆయన అనుసరిస్తున్న విధానం, ముఖ్యంగా గత ఏడాదిగా ఆయన అనుసరిస్తున్న విధానం అత్యంత వినాశనకరంగా ఉంది. లోయ ఎప్పుడూ అశాంతితో నిండి ఉండాలన్న పాకిస్థాన్‌ లక్ష్యానికి బలం చేకూర్చేదిగా ఉంది. ఎంతగా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నా టెర్రరిస్టులు లోయలోకి రావడాన్ని ఆపడంలో విఫలమయ్యింది. పూర్తిగా రాజకీయంగా పరిష్కరించాల్సిన సమస్యను అణచివేయడం ద్వారా పరిష్కరించాలనుకుంటున్నది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మూడేళ్ళ మోదీ పాలన”

Your email address will not be published. Required fields are marked *