రాజకీయ ఎత్తుగడల పంథా సమీక్షా నివేదిక

5.00

Categories: ,

Description

Rajakeeya Ettugadala Pandha adopted-2015

 

రాజకీయ ఎత్తుగడల పంథా
సమీక్షా నివేదిక
(ఏప్రిల్‌, 14-19, 2015, విశాఖపట్నటం 21వ మహాసభలో ఆమోదించింది

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “రాజకీయ ఎత్తుగడల పంథా సమీక్షా నివేదిక”

Your email address will not be published. Required fields are marked *