రాష్ట్రంలో గిరిజనులు – సమస్యలు

100.00

పేజీలు : 192
గిరిజనుల స్థితిగతులు, విద్య, వైద్యరంగాలలో వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, భూమి సమస్య, అటవీ హక్కులు, సబ్‌ప్లాన్‌ అమలు- ఇలా గిరిజనులు ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను చారిత్రక దృష్టితో సమన్వయం చేసిన ఓ సమగ్ర అధ్యయనం ఇది. రాష్ట్రం ఉమ్మడిగా ఉన్నపుడు చేసిన అధ్యయనం ఇది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణా రెండు రాష్ట్రాలకు ఇది ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “రాష్ట్రంలో గిరిజనులు – సమస్యలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *