వరంగల్‌ జిల్లా కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం-నా జ్ఞాపకాలు

 100

పేజీలు : 200
నెహ్రూ ప్రభుత్వ హోం శాఖా మంత్రి సర్దార్‌ వల్లబారుపటేల్‌ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాన్ని 15 రోజులలో అణిచివేయగలనని ప్రగల్భాలు పలికాడు. ప్రజలు తాము సాధించుకున్న తమ విజయాలను రక్షించుకోవడానికి పోరాడారు. ఆనాటి వీరుల గాధలను, పోరాట చరిత్రను రచయితలు రికార్డు చేసారు. కాని ఆ తరువాత చరిత్రే అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం వుంది. ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో వచ్చిన మార్పులు అదే ఒక జిల్లాలో పోరుగడ్డ అయిన వరంగల్‌ జిల్లాలో వచ్చిన మార్పులను రికార్డు చేయడానికి కలం పట్టారు కె.వెంకటయ్య గారు. కమ్యూనిస్టుల పయనం మాత్రమే కాకుండా తరువాత కాలంలో వచ్చిన అనేక మార్పులను, పరిస్థితులను వివరంగా ప్రజల ముందుకు తేవడంలో అందులో ముఖ్యంగా సిపియం పార్టీ చేసిన కృషి ఈ పుస్తకంలో తేటతెల్లంగా కనపడుతున్నది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వరంగల్‌ జిల్లా కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం-నా జ్ఞాపకాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *