వానరుడు నరావతరణ

70.00

పేజీలు : 88

మనిషి ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు? ఈ ప్రశ్నకు రెండు రకాల సమాధానాలు వస్తాయి. దేవుడు సృష్టించాడనేది ఒక సమాధానం. మనిషి కోతినుండి పుట్టాడనేది రెండో సమాధానం. మొదటిది పురాణాలు చెప్పే సమాధానం. రెండోది సైన్సు చెప్పే సమాధానం. ఆధారాలతో సహా నిరూపించేది సైన్సు.  ఈ శాస్త్రీయమైన కథనాన్నే ఈ చిన్న పుస్తకంలో వివరించడం జరిగింది.

 

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వానరుడు నరావతరణ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *