విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు మహోద్యమం మీ త్యాగాలు వృధా కానివ్వం

50.00

పేజీలు : 112

‘విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు’ అంటూ యావదాంధ్రప్రదేశ్‌ లోని ప్రజానీకం ఏకకంఠంతో నినదించిన అపురూపమైన సన్నివేశమది. తమ రాష్ట్రానికి న్యాయబద్ధంగా రావలసిన విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని మొత్తంగా రానీయకుండా, లేదా శకలాలుగా విభజించి ఒక ముక్కను మన మొహాన కొడదామని ఢిల్లీ పాలకులు చేసిన కుటిల ప్రయత్నాలకు అడ్డుకట్ట వేయటానికి 32 మంది తమ ప్రాణత్యాగం చేసి అమరులైన విషాద ఘట్టమది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఏర్పడిన పిదప మన రాష్ట్రంలో ప్రభంజనంలా సాగిన తొలి పోరాటమది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు మహోద్యమం మీ త్యాగాలు వృధా కానివ్వం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *