విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు మహోద్యమం మీ త్యాగాలు వృధా కానివ్వం

 50

'విశాఖ ఉక్కు - ఆంధ్రుల హక్కు' అంటూ యావదాంధ్రప్రదేశ్‌ లోని ప్రజానీకం ఏకకంఠంతో నినదించిన అపురూపమైన సన్నివేశమది. తమ రాష్ట్రానికి న్యాయబద్ధంగా రావలసిన విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని మొత్తంగా రానీయకుండా, లేదా శకలాలుగా విభజించి ఒక ముక్కను మన మొహాన కొడదామని ఢిల్లీ పాలకులు చేసిన కుటిల ప్రయత్నాలకు అడ్డుకట్ట వేయటానికి 32 మంది తమ ప్రాణత్యాగం చేసి అమరులైన విషాద ఘట్టమది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఏర్పడిన పిదప మన రాష్ట్రంలో ప్రభంజనంలా సాగిన తొలి పోరాటమది. ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కోసం జరిగిన పోరాటం ఎన్నో పోరాటాల చరిత్ర. ఎన్నో ఉద్యమాలకు ప్రతీక. పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు ఏర్పడితేనే యువతకు ఉపాధి లభిస్తుందనే ఆశలు మోసులెత్తుతున్న వేళ 1966వ సంవత్సరంలో ఉక్కు కర్మాగారాల నిర్మాణానికి అనువైన ప్రదేశాలను ఎంపిక చేసే కమిటీ దేశం మొత్తం మీద కొత్త ఉక్కు కర్మాగార నిర్మాణానికి విశాఖపట్టణమే సరియైన ప్రదేశమని నిర్ణయం చేసింది. అయితే ఆ నిర్ణయాన్ని తోసిరాజని మొత్తం ఉక్కు కర్మాగార నిర్మాణానికి ఢిల్లీ పాలకులు తిలోదకాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధమైనపుడు, 'విశాఖ ఉక్కు - ఆంధ్రుల హక్కు' అంటూ యావత్‌ ప్రజానీకం సాగర ఘోషగా వెల్లువెత్తి, దానికోసం ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధపడిన అపురూప ఘట్టమది.

Description


పేజీలు : 112
వెల : 50/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు మహోద్యమం మీ త్యాగాలు వృధా కానివ్వం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *