వేమన్న వెలుగులు

350.00

పేజీలు : 510
డా|| ఎన్‌. గోపి వేమనపరిశోధకుల్లో అగ్రగణ్యులు. ‘వేమనగోపి’గా ప్రసిద్ధులు. ప్రస్తుత ‘వేమన్న వెలుగులు’ ఎంపిక చేసిన పద్యాలకు వ్యాఖ్యాన గ్రంథం. అలాగే ‘ప్రజాకవి వేమన’ 1980లో వెలువడిన వారి పిహెచ్‌.డి. సిద్ధాంత గ్రంథం. 6 పునర్ముద్రణలు పొంది ఇప్పటికీ వన్నె తరగని ప్రామాణిక కృషిగా కొనసాగుతున్నది. వీరి కవిత్వానికి 35 సాహిత్య పురస్కారాలతోపాటు, ‘కాలాన్ని నిద్రపోనివ్వను’ అనే కవితాసంపుటికి 2000 సంవత్సరంలో ‘కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు’ లభించింది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వేమన్న వెలుగులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *