వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా చారిత్మ్రాక రైతాంగ పోరాటం

50.00

వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా
చారిత్మ్రాక రైతాంగ పోరాటం
కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన మూడు రైతు వ్యతిరేక చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలో దేశ రైతాంగం చారిత్మ్రాక పోరాటం నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా రైతు పోరాటం గురించీ, వానికి అనుకూలంగా, వ్యతిరేకంగా మోహరించిన శక్తుల గురంచీ రైతులను ఈ పోరాటానికి పురిగొల్పిన పరిస్థితుల గురించీ ఫ్రంగ్‌లైన్‌ పత్రికలో వచ్చిన వ్యాసాలను సరళతరంగా అనువదించి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై అవగాహన చేసుకోవడానికి ఈ సంకలనం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Categories: ,

Description

final raitubook WEB SITE

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా చారిత్మ్రాక రైతాంగ పోరాటం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *