వ్యాపారీకరణ, కాషాయీకరణ దిశగా ఆధునిక విద్య

 20

వ్యక్తికి విద్య అనేది ''సామాజిక అవసరాలకు అనుగుణమైన నియమాలనూ, విలువలనూ రూపొందించే సాధనాన్ని'' అందిస్తుంది. అందువల్ల ఒక వ్యక్తికి విద్య గరపడం అనేది ఒక సామాజిక ప్రక్రియ అవుతుంది. ప్రపంచీకరణ, నాణ్యత వంటి సమస్యలన్నీ సమాజం మన ముందుంచిన నియమాల ప్రతిబింబాలే. వలసపాలనా కాలం నుండి విద్య యొక్క లక్ష్యాలు, వాటి అమలు ఎలా మారుతూ వస్తున్నాయో ఈ చిరుపుస్తకం వివరిస్తుంది. విద్య మానవ విముక్తికి దోహదపడాలని స్వాతంత్య్రానంతరం విద్యారంగంపై వచ్చిన విధాన పత్రాలన్నీ ఉద్ఘోషిస్తున్నా ఆ లక్ష్యాలు సాధించడంలో మాత్రం అవి విఫలమైనాయి. కారణం రాజకీయ చిత్తశుద్ధి లేకపోవడమే. ప్రమాదకరమైన విషయం ఏమంటే, నయా-ఉదారవాదం వచ్చిన తరువాత పై లక్ష్యాలన్నిటినీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం విడనాడుతూ క్రమంగా విద్య వ్యాపారీకరణ, కాషాయీకరణలవైపు పయనిస్తున్నారు. అందరి దేశం మన దేశం (సబ్‌కా దేశ్‌ హమారా దేశ్‌) కార్యక్రమంలో భాగంగా అఖిల భారత ప్రజా సైన్సు ఉద్యమం (ఎఐపిఎస్‌ఎన్‌) తీసుకువస్తున్న పుస్తక పరంపరలో ఈ చిరుపుస్తకం ఒకటి. భారతదేశంలో విభిన్న భావపరంపరలను కాపాడేందుకు కృషి చేసేవారందరితో కలిసి పనిచేయడానికి ప్రజా సైన్సు ఉద్యమం చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఈ కార్యక్రమం ఒక భాగం. జాతి పురోభివృద్ధి కోసం సామాజిక కృషి చేయడం, ప్రజాజీవితాలను మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం.

Description


పేజీలు : 24
వెల : 20/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వ్యాపారీకరణ, కాషాయీకరణ దిశగా ఆధునిక విద్య”

Your email address will not be published. Required fields are marked *