సాంస్కృతిక రంగంలో కర్తవ్యాలు (అధ్యయనం కోసం స్టడీ మెటీరియల్‌)

100.00

పేజీలు – 168
మన పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సాంస్కృతిక రంగం ప్రాధాన్యత, ఆ రంగంలో చేయాల్సిన కృషిపై చర్చించి తీర్మానించింది. పార్టీ కార్యకర్తలకు, పార్టీ శ్రేణులకు సాంస్కృతిక రంగంపై అవగాహన కోసం ఈ నోట్స్‌ను వెలువరిస్తున్నాం. ఈ నోట్స్‌తో పాటు అదనంగా ఉపయోగపడే స్టడీ మెటీరియల్‌ను కూడా అనుబంధంగా జతపరిచాం. పార్టీ కార్యకర్తలందరూ వీటిని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా సాంస్కృతిక రంగంపై అవగాహనను మెరుగుపరుచుకోవాలని కోరుతున్నాం.

– సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సాంస్కృతిక రంగంలో కర్తవ్యాలు (అధ్యయనం కోసం స్టడీ మెటీరియల్‌)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *