సాహిత్యంలో విప్లవం

 180

పేజీలు : 192
మహాకవి శ్రీశ్రీ సాహిత్య దృక్పథం ఏమిటి? సాహిత్య చరిత్రను ఆయన ఎలా చూశాడు? అసలు తన స్వీయ సాహిత్యానుభవాలు ఎలా వున్నాయి? అనితర సాధ్యమైనంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆయన రాజకీయ, సామాజిక భావాలేమిటి? వివిధ దశల్లో అవి ఎలాంటి మార్పులు పొందాయి? ఆయన మాటల్లోనే తెలియజేసే సంకలనం. ఆయన వ్యాసాలు ఉపన్యాసాలు ఇంటర్వ్యూల మేలిమి కూర్పు. శ్రీశ్రీ సాహిత్యం-సమాకాలీనత, శ్రీశ్రీ జయభేరి పుస్తకాల తర్వాత ప్రజాశక్తి సంస్థ సమర్పిస్తున్న మరో విలక్షణ ప్రచురణ ఇది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సాహిత్యంలో విప్లవం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *