సుభాస్‌ చంద్ర బోస్‌ జీవితం, రచనలు, ఉపన్యాసాలు, లేఖలు

150.00

పేజీలు : 240
భారత స్వాతంత్య్ర పోరాట చరిత్రలోని అత్యంత క్లిష్టమైన దశ గురించీ, ఆ సమయంలో సుభాస్‌ చంద్ర బోస్‌ నిర్వహించిన పాత్ర గురించీ, యువకులు, విద్యార్థులు, సాధారణ పాఠకులు చక్కగా అవగాహన చేసుకోవటానికి యీ పుస్తకం దోహదపడుతుంది.

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సుభాస్‌ చంద్ర బోస్‌ జీవితం, రచనలు, ఉపన్యాసాలు, లేఖలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *