మార్క్సిస్టు మేధావి ఆంటోనీ గ్రాంసీ

20.00

పేజీలు : 24

మార్క్సిజం అనేది గుడ్డి నమ్మకం కాదు, అది సమాజ గమనాన్ని అర్ధం చేసుకునే ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతి, కార్యాచరణకు కరదీపిక అని చెప్పాడు ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త జె.డి. బెర్నాల్‌. మార్క్సిజం-లెనినిజాన్ని ఒక పిడివాదంగా కాకుండా, సృజనాత్మక శాస్త్రంగా, నూతన సమాజ నిర్మాణానికి దారి చూపే కరదీపికగా అన్వయించుకోవడమెలాగో గ్రాంసీ రచనలు తెలియజేస్తాయి.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మార్క్సిస్టు మేధావి ఆంటోనీ గ్రాంసీ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *